Poets&Quants’ Top 100 U.S. MBA Programs Of 2013

The Definitive List Of The Top 100 U.S. MBA Programs of 2013 —  76 to 100

 

2013 Rank & School                   Index    2012    BW     USN     Forbes   FT     Econ
76. Colorado-Boulder (Leeds) 13.4 93 NR 79 70 NR NR
77. San Diego State 13.2 NR NR 86 64 NR NR
78. NC State (Jenkins) 12.9 73 63 88 NR NR NR
79. Massachusetts (Isenberg) 12.6 81 NR 51 NR NR NR
80. Rollins (Crummer) 12.4 74 NR NR 52 NR NR
81. University of Miami 10.9 70 NR 91 68 NR NR
82. Howard 10.4 78 60 NR NR NR NR
83. Pepperdine (Graziadio) 9.4 80 NR 96 69 NR NR
84. Arkansas (Walton) 8.9 78 NR 66 NR NR NR
85. Oklahoma (Price) 8.6 93 NR 67 NR NR NR
86. Baylor (Hankamer) 7.8 84 NR 70 NR NR NR
86. Iowa State 7.8 84 NR 70 NR NR NR
88. Hult International 6.9 79 NR NR NR 30 33
89. Auburn 6.6 74 NR 75 NR NR NR
89. Virginia Tech (Pamplin) 6.6 93 NR 75 NR NR NR
91. Binghamton-SUNY 5.6 NR NR 75 NR NR NR
92. Brandeis 5.0 NR NR NR NR NR 52
93. Bentley (McCallum) 4.3 89 NR 84 NR NR NR
93. St. Louis (Cook) 4.3 92 NR 84 NR NR NR
95. Albany–SUNY 3.8 NR NR 86 NR NR NR
96. Oklahoma State 3.3 NR NR 88 NR NR NR
97. Oregon (Lundquist) 2.5 97 NR 91 NR NR NR
98. DePaul (Kellstadt) 2.0 87 NR 93 NR NR NR
98. Kentucky (Gatton) 2.0 99 NR 93 NR NR NR
98. Tulsa 2.0 NR NR 93 NR NR NR

Source: Poets&Quants composite ranking of the Top 100 U.S. MBA Programs of 2013 in the U.S.

Notes: BW = BusinessWeek; USN = U.S. News & World Report; FT = The Financial Times; Econ = The Economist. Rankings for both The Financial Times (FT) and The Economist (Econ) are adjusted to account for the ranks of U.S. schools only for clearer comparisons

Questions about this article? Email us or leave a comment below.